CommentของK*I:นี่คือ #ทำซ้ำ ครั้งที่3 ขวด1 ใช้ได้ประมาณ 3 เดือนแม้จะใช้ตามปกติในช่วงฤดูร้อนจึงคิดว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับ #ประสิทธิภาพด้านต้นทุน
#AHCSwiss
#ยาดับเหงื่อ
#เหงื่อ
#หยุด1สัปดาห์
#รักแร้
#ใต้แขน
#กลิ่น
#ใบหน้า
#ร่างกาย
#มือ
#เท้า
#เหม็น
https://bit.ly/2JmXLYh

Follow me!