Up coming : ขอบคุณเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์

เราจัดส่งวันนี้เช่นกัน
เราเป็นเพื่อนกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์อยู่แล้ว
ถ้าเราแกะซองออกมา
“ลงทะเบียนธรรมดา ให้คุณถ่ายภาพหลังจากลงทะเบียน”
เขารู้ลำดับการทำงานแล้ว
ขอขอบคุณ.

Follow me!