ไดอารี่กิจกรรม : ส่งได้ก่อนเวลาเปิด

คำขอจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS
ไปไปรษณีย์ตอนเช้า 08:30 น
มีคนบอกว่า “เปิดตั้งแต่ 09.00 น. มาดาม”
แต่
เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้จักฉัน + EMS,
ฉันสามารถจัดส่งได้ก่อนเวลาเปิดทำการ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์

เรารับจัดส่งแบบด่วน EMS
ค่าจัดส่งจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

Follow me!