2021/04/07 : ส่ง ฮ่องกง 2 / สิงคโปร์ 1 และไทยเยอะ

เราได้รับคำขอตัวอย่างมากมายและจัดส่งให้

นอกจากนี้ยังมีคำขอจากฮ่องกงและสิงคโปร์

เราหวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้คน
ผู้ที่ทุกข์ทรมานจาก
ไม่สบายเหงื่อและกลิ่น

Follow me!