2021/04/28 :

ได้จัดส่งให้แล้วในวันนี้
แม้ว่าราคาสูงของใช้ในทุกวัน
แต่ลูกค้าไทยcommentส่งมา

“ปัญหาเหงื่อและปัญหาที่รู้สึกทางจมูก (คำตรงเขียนไม่ได้)
ได้หายไปแล้วจริงๆ”

เราจะยังคงอุทธรณ์ต่อไป
ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่
ให้ ได้”ความสบายใจ”
ที่คุณเอาที่สุดที่ไม่ต้องกังวล

Follow me!