2021/05/05: ประสบการณ์ครั้งแรก

ใช้โฆษณาบน Facebook ไม่ได้
ที่ฉันใช้กับตลาดในประเทศไทยเสมอ

ข้อผิดพลาดในsystem

ฉันคิดว่า “นี่คือเรียกร้องให้ลองสิ่งใหม่ ๆ ”
จึงโฆษณานอกประเทศไทย
ในลักษณะที่แตกต่างจากปกติ

ประสบการณ์ครั้งแรก
ทุกกรณีสำหรับต่างประเทศ 23ซอง

Follow me!