2021/05/07: จัดส่งไปต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม
Facebook Messenger ทำงานไม่ได้
และไม่มีโฆษณาสำหรับประเทศไทย
แต่เรามุ่งเน้นไปที่การเปิดรับในต่างประเทศ

เราใส่ “Share our FB” และ “Follow us at FB” ไว้
หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วจัดส่งตัวอย่างฟรี

มีรายชื่อติดต่อมากมาย
จากผู้ที่มาจากโพสต์ที่แชร์ฟรี ขอขอบคุณ.

Follow me!