2021/05/08 : J&T บริษัท ขนส่ง logistic company

Shopee Thailand เปลี่ยนบริษัทขนส่งตัวเอง?

ฉันต้องไปที่สำนักงานขนส่ง J&T

ซึ่งอยู่ไกลจากที่ตั้งของฉันเล็กน้อย …

ฉันต้องการเปลี่ยนไปรษณีย์หรือ Kerry ตามที่ฉันเคยใช้ …

Follow me!