2021/05/17: ขยายโดยความอนุเคราะห์จากทุกคน

ประมาณสองสัปดาห์ที่แล้ว
เราได้รับคำขอตัวอย่าง
จากประเทศที่
ปกติเราไม่ได้ติดต่อด้วย

หลังจากจัดส่งแล้ว
เราจะติดตามผลสองครั้ง
และในเวลานั้นเราได้เพิ่มคำว่า
“โปรดแนะนำเราให้เพื่อนของคุณรู้จักใน FB”

ด้วยเหตุนี้
เขาจึงแจ้งให้เราทราบว่า
“มันดีมาก ส่งต่อให้ทุกคน”
และจำนวนการจัดส่งก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโฆษณา

คำแนะนำของผู้ที่เคยใช้นั้นมีความแข็งแรง
ขอบคุณที่ช่วยเรา
เราได้รับการสนับสนุนจากน้ำใจของผู้คน

Follow me!