2021/06/02: แจ้งการเสร็จสิ้นการจัดส่งตัวอย่างฟรีไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย

เราได้ยกเลิกบริการติดตามเมื่อส่งจดหมายถึงผู้ที่ต้องการตัวอย่างฟรีที่อยู่นอกประเทศไทย

ตั้งแต่วันนี้ ฉันได้แนบรูปภาพที่ถ่ายที่ที่ทำการไปรษณีย์เป็นรายงานการจัดส่งเสร็จสิ้น

โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์จะจัดส่งพร้อมการติดตาม หากคุณไม่ต้องการมัน โปรดแจ้งให้เราทราบ

Follow me!