มีปัญหากับโฆษณาบน Facebook และฉันไม่สามารถแสดงโฆษณาได้ในเดือนพฤษภาคม

หลังจากที่เปลี่ยนวิธีการลงโฆษณาแล้ว ก็ลงโฆษณาในรูปแบบเดิมได้เลย

จำนวนผู้ติดต่อจากลูกค้าไทยเพิ่มขึ้น

คนส่วนใหญ่สมัครหลังจากแชทเล็กน้อยบน LINE หรือ Messenger แทนที่จะยอมรับแอปพลิเคชันแบบเงียบในแบบฟอร์มใบสมัครของ HP ต่างจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา

เราไม่สามารถตอบสนองได้แม้ว่าจะมีจำนวนมากเกินไป แต่กว่า สมัคร20 ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

Follow me!