การทำ Patch-Test

 • การทำPatch-Test คือการทดสอบสารที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวแพ้จากการสัมผัส
 • ผลิตภัณฑ์ AHC ทั้งหมดผ่านกระบวนการทดสอบโดยไม่ได้พบอาการแพ้ใดๆ

Test Agency

Dermatest GmbH : บริษัท ทดสอบ Derma
Dr.Med.Werner Voss :ดร. เวอร์เนอร์โวส
Facharzt fuer Dermatologie :ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
Venerologie, : ภูมิแพ้
Phlebologie und Umweltmedizin : การแพทย์ด้านสิ่งแวดล้อม
Engelstrasse 37 : Engels street 37
48143 Muenster : Münster
Deutschland : Germany

 

รายการทดสอบ Patch-Test

 • จำนวนคนที่ทดสอบทั้งหมด30คน
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการทดสอบคือAHC Sensitive, AHC ForteและAHC Classic
 • โดยแพทย์ผิวหนังและแพทย์โรคภูมิแพ้
 • การทดสอบครั้งแรกคือ 24 ชั่วโมงหลังจากการทาสารละลายที่ไม่เจือปนของผลิตภัณฑ์
 • การทดสอบครั้งที่สองคือ 48 ชั่วโมง
 • การทดสอบครั้งที่สามคือหลังจาก 72 ชั่วโมง

ผลการทดสอบคือไม่ได้พบการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังในคนที่ตรวจสอบ

※อาการแพ้จะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลเนื่องจากมีสภาพผิวที่แตกต่างกัน

http://www.siphhospital.com/th/news/article/share/483/Patch-Test

ผลที่ได้

 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในผิวหนังจากการทดสอบโดย 30 คน
 • สภาพผิวมากกว่าผู้เชี่ยวชาญถูกตัดสินว่า "ดีมาก"
  หมายเหตุ: อย่างไรก็ตามเราไม่รับประกันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหรืออาการแพ้เกิดขึ้นกับทุกคน

การอนุมัติ AHC etc