นโยบายความเป็นส่วนตัว
AHC SWISS Global (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท ฯ”). การให้บริการที่มีให้ในเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”.) เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัวในต่อไปนี้เป็นนโยบายความเป็นส่วนตัว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ” นโยบายนี้เรียกว่า “นโยบายนี้”)

ข้อ 1 (ข้อมูลความเป็นส่วนตัว)
ท่ามกลางข้อมูลความเป็นส่วนตัวขณะที่ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่อ้างถึงในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตั้งใจไว้ในการอ้างถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะอยู่รอดชื่อที่รวมอยู่ในข้อมูลที่เป็นวันเดือนปีเกิดที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลโดยใช้ข้อมูลการติดต่อหรือคำอธิบายอื่น ๆ
ท่ามกลางข้อมูลความเป็นส่วนตัวขณะที่ “ข้อมูลประวัติและข้อมูลลักษณะ” หมายถึงบางสิ่งบางอย่างอื่นที่ไม่ใช่ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่กำหนดไว้ในข้างต้นที่กล่าวถึงสินค้าโภคภัณฑ์ที่ให้บริการและซื้อสินค้าได้ที่คุณใช้หน้าและการโฆษณาของประวัติศาสตร์ของการมองที่ผู้ใช้ ค้นหาคำสำคัญ, วันที่และเวลาการใช้วิธีการที่คุณใช้สภาพแวดล้อมของคุณ, รหัสไปรษณีย์เพศอาชีพอายุที่อยู่ IP ของผู้ใช้ข้อมูลคุกกี้ข้อมูลตำแหน่งหมายถึงข้อมูลบัตรประจำตัวดังกล่าวของแต่ละสถานี
ข้อ 2 (วิธีรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล)
เราอาจจะเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเพื่อใช้ชื่อวันเดือนปีเกิดที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลหมายเลขบัญชีธนาคารหมายเลขบัตรเครดิตที่จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเช่นหมายเลขใบอนุญาตขับรถ นอกจากนี้การทำธุรกรรมและบันทึกที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการทำดังกล่าวระหว่างผู้ใช้และคู่ค้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานของคู่ค้าของเรา (ผู้ให้บริการข้อมูลผู้ลงโฆษณาและปลายทางการแสดงโฆษณาเช่น. ต่อไปนี้จะเรียกว่า ” รวบรวมจากคู่ค้า “) และอื่น ๆ
เรามีสำหรับผู้ใช้บริการและซอฟแวร์ที่จะใช้รายการที่ซื้อหน้าและประวัติศาสตร์การโฆษณาของการเรียกดูและค้นหาคำหลักวันที่ใช้วิธีการใช้งานในกรณีที่สามารถใช้ได้ผ่านสภาพแวดล้อมการใช้งาน (สถานีเคลื่อนที่ของเครื่องค้นหา รัฐการสื่อสารยังมีข้อมูลต่าง ๆ การกำหนดค่าของเวลาในการใช้งาน) ที่อยู่ IP ข้อมูลคุกกี้ข้อมูลตำแหน่งข้อมูลประวัติและข้อมูลลักษณะเช่นข้อมูลระบุตัวตนของแต่ละสถานีผู้ใช้สามารถใช้งานของเราและคู่ค้าในการให้บริการหรือ รวบรวมเมื่อเรียกดูหน้าเว็บ
ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้

(1) ดูหรือแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนของคุณให้กับผู้ใช้ในการสั่งซื้อที่จะใช้มุมมองของการใช้ชื่อที่อยู่ที่ติดต่อข้อมูลการลงทะเบียนใด ๆ เช่นวิธีการชำระเงิน, ใช้บริการหรือซื้อสินค้าและ วัตถุประสงค์ในการแสดงข้อมูลเช่นราคาเป็นต้น
(2) เพื่อที่จะติดต่อหรือถ้าจำเป็นหรือส่งสินค้าหรือถ้าผู้ใช้สามารถใช้ที่อยู่อีเมลในการที่จะทำให้การประกาศและติดต่อผู้ใช้ที่วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลที่ติดต่อเช่นชื่อและที่อยู่
(3) ในการที่จะดำเนินการออกบัตรประจำตัวของผู้ใช้, ชื่อ, วันเกิด, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัญชีธนาคารหมายเลขบัตรเครดิตหมายเลขใบอนุญาตขับรถวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลเช่นหลักฐานการจัดส่งที่มีผลถึงไปรษณีย์
(4) ข้อมูลเพื่อเรียกร้องราคาที่ผู้ใช้ซื้อชื่อผลิตภัณฑ์และปริมาณการให้บริการการใช้งานของชนิดและระยะเวลาจำนวนตามใบแจ้งหนี้, ชื่อ, ที่อยู่, เกี่ยวกับการชำระเงินเช่นบัญชีธนาคารหรือหมายเลขบัตรเครดิต วัตถุประสงค์ในการใช้
(5) เพื่อที่จะให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลเพียงหรือที่จะปรากฏบนหน้าจอการป้อนข้อมูลของข้อมูลที่ได้รับการจดทะเบียนของ บริษัท ฯ เหล่านั้นเช่นบริการอื่น ๆ (พันธมิตรที่มีให้อยู่บนพื้นฐานของการใช้คำสั่งของคุณ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการถ่ายโอน
(6) เช่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สามหรือชะลอการชำระเงินของราคาปฏิเสธผู้ใช้และในการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการนี้การใช้งานของผู้ใช้ที่ต้องการใช้บริการที่ผิดกฎหมายวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมได้ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลเพื่อระบุบุคคลเช่นแบบฟอร์มการใช้ชื่อและที่อยู่ ฯลฯ
(7) เพื่อที่จะตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้สอบถาม บริษัท และ บริษัท รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องของราคาและข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการกับผู้ใช้และผู้ใช้ความพร้อมการให้บริการข้อมูลการติดต่อ วัตถุประสงค์ในการใช้
(8) วัตถุที่ยึดติดกับวัตถุประสงค์ข้างต้นในการใช้งาน
ข้อ 4 (การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม)
ยกเว้นกรณีต่อไปนี้เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ
(1) ขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
(2) เมื่อจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินมนุษย์และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น
(3) เมื่อจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาสุขภาพของประชาชนหรือส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น
(4) คนที่ได้รับการสถาบันหรือรัฐบาลท้องถิ่นหรือฝากขายของประเทศเป็นกรณีที่มีความจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับมันเพื่อดำเนินการสำนักงานบทบัญญัติของกฎหมายและข้อกำหนดของผลการดำเนินงานของสำนักงานโดยได้รับความยินยอมของบุคคลที่เป็น เมื่อมีความเสี่ยงต่อการรบกวน
(5) เมื่อแจ้งหรือเผยแพร่เรื่องต่อไปนี้ล่วงหน้า
รวมถึงการให้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
รายการของข้อมูลที่ให้ไว้กับบุคคลที่สาม
วิธีการหรือวิธีการให้แก่บุคคลที่สาม
การหยุดให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามตามคำร้องขอของหัวหน้า
แม้จะมีบทบัญญัติของวรรคก่อนกรณีดังต่อไปนี้จะไม่ใช้บังคับกับบุคคลที่สาม
(1) เมื่อเราให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วงที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจเนื่องมาจากการรวมกิจการหรือเหตุผลอื่น ๆ
(3) ข้อมูลส่วนบุคคลแม้เมื่อนำมาใช้ร่วมกับเฉพาะบุคคลที่มีผลบังคับใช้และร่วมรายการของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้อยู่ในขอบเขตร่วมกันของบุคคลที่จะใช้บุคคลโดยใช้ เพื่อวัตถุประสงค์และชื่อของบุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและแจ้งล่วงหน้าบุคคลหรือถ้าหลักจะอยู่ในสถานะที่จะได้รับรู้ได้อย่างง่ายดาย
ข้อ 5 (การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล)
เมื่อเราถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวเราเองเราจะเปิดเผยตัวเองโดยไม่ชักช้า แต่ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นจริง: โดยการเปิดเผยข้อมูลอาจไม่ได้รับการเปิดเผยในทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่การตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยคุณสังเกตเห็นที่มีผลโดยไม่ชักช้า สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการคิดค่าบริการ 1,000 เยนต่อกรณี
(1) เมื่อมีความเสี่ยงที่จะทำร้ายชีวิตร่างกายทรัพย์สินหรือสิทธิและส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบุคคลหรือบุคคลที่สาม
(2) เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง
(3) ในกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ
ในหลักการเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลเช่นประวัติความเป็นมาและข้อมูลลักษณะเฉพาะ
ข้อ 6 (การแก้ไขและการลบข้อมูลส่วนบุคคล)
ผู้ใช้ในกรณีของข้อมูลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดที่จัดขึ้นโดย บริษัท อาจโดยขั้นตอนในการที่เรากำหนดไว้คุณสามารถขอแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ บริษัท ฯ
เราจะแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบหากเราตัดสินใจว่าจำเป็นต้องยอมรับคำขอจากผู้ใช้และตอบกลับคำขอ
ข้อ 7 (ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ )
เราจากบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลที่ว่ามันเป็นหนึ่งที่ได้มาจากเหตุผลที่ได้รับการจัดการเกินขอบเขตของวัตถุประสงค์ของการใช้หรือวิธีการฉ้อฉลและการใช้งานของการหยุดหรือลบ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การใช้งาน เรียกว่าหยุด ฯลฯ”.) ในกรณีที่ได้รับการขอให้มีการสอบสวนที่จำเป็นโดยไม่ชักช้าบนพื้นฐานของผลจะดำเนินการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและจากนั้นจะแจ้งความเป็นจริงของตัวเอง แต่ถ้ากรณีที่มีการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเงินจำนวนมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากที่จะทำให้การระงับการอื่น ๆ ในการใช้งานที่จะใช้มาตรการที่จะเป็นทางเลือกที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของคนที่มีปัญหา เราจะใช้ทางเลือกนี้

ข้อ 8 (การเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว)
เนื้อหาของนโยบายนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้
นโยบายส่วนบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลนับจากเวลาที่มีการโพสต์ไว้ในเว็บไซต์นี้เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 9 (หน้าต่างสอบถาม)
หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายนี้โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ต่อไปนี้

ที่อยู่:71, Patanaves, Khweng Klongtan Nua, Khet Wattana, 10110 Bangkok Thailand
ชื่อ บริษัท :AHC SWISS Global
แผนกผู้รับผิดชอบ:Customer Support Center
อีเมล์:csc.ahcswiss.thailand★gmail.com เปลี่ยน ★ เป็น @

ขอขอบคุณ