AHCที่สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเหงื่อแบบไหนๆ

กลไกการทำงานของเหงื่อ

ทำไมถึงเกิดเหงื่อหรือกลิ่น? ไม่เพียงแต่จะขจัดสิ่งเหล่านี้อย่างเดียว การรู้และเข้าใจโครงสร้างและสาเหตุจะยิ่งช่วยแก้ไขได้ดียิ่งขึ้น

รู้กลไกการทำงานของเหงื่อ

อาจจะมีเหงื่อออกได้ง่ายๆ?

เหงื่อในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ อาจจะเหงื่อออกได้ง่ายๆ ยับยั้งเหงื่อและกลิ่นด้วยAHC!

ช่วงเวลาเช่นนี้จะมีเหงื่อออกได้ง่าย

อาจจะเป็นเหงื่อที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นได้?

หากมีอาการป่วยเช่นนี้อาจจะเป็นเหงื่อที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นได้ ผลิตภัณฑ์AHCใช้สำหรับทาภายนอก ถึงแม้ว่ามียาประจำที่ทานก็สามารถยับยั้งหรือระงับเหงื่อได้ และไม่มีผลค้างเคียง

อยากรู้เรื่องเหงื่อว่ามีสาเหตุมาจากโรคชนิดใดบ้าง

Hyperhidrosis หรือโรคเหงื่อออกมากคืออะไร?

หากมีอาการป่วยเช่นนี้อาจจะเป็นเหงื่อที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นได้ ผลิตภัณฑ์AHCใช้สำหรับทาภายนอก ถึงแม้ว่ามียาประจำที่ทานก็สามารถยับยั้งหรือระงับเหงื่อได้ และไม่มีผลค้างเคียง

ถ้ามีอาการแบบนี้ สงสัยได้ว่าอาจเป็นอาการของโรงเหงื่อออกง่าย

Best Seller ! AHC Sensitive 30ml - 1,500 บาท+ค่าส่ง

3 John 2:เพื่อนที่รักฉันขออธิษฐานเพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีและทุกอย่างอาจดีกับคุณ

ใช้ได้ทุกที่ในร่างกาย

ดูรายละเอียด

AHC Forte 30ml - 1,800 บาท+ค่าส่ง

3 John 2:เพื่อนที่รักฉันขออธิษฐานเพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีและทุกอย่างอาจดีกับคุณ

ปัญหาเหงื่อที่เท้ากลิ่นเท้า

ดูรายละเอียด

อยากรู้ AHC